MARININ BLOG

Neke stvari (gotovo sve!) radimo samo iz navike, samo zato jer to tako drugi rade i jer se tako oduvijek radilo. Naučili …

Riječi imaju moć zato jer su riječi ENERGIJA. Upotrebljavajte riječi oprezno! Što to znači? Riječi nisu samo elementi govora ili pisma. Riječi …

Iako se sama svjesnost ne može podijeliti na razine budući da je cjelovita i sveobuhvatna u svemu što postoji, jer je od …

Ljudska se vrsta odriče svoje moći svakodnevno. Mi smo civilizacija koja vrlo voljno predaje svoju osobnu moć u ruke drugima jer vjerujemo …