Što je Energetska Astrologija?

Sve je energija.

Da bismo mogli čitati energiju i njene beskonačne uzorke u kojima se materijalizira – od naših tijela do udaljenih galaksija ili suncokreta na polju, potreban nam je alat – jezik kojim ćemo opisati specifični dizajn svakog uzorka energije.

Energetska Astrologija je alat čitanja energije.

Astrologija i matematika su dva glavna, „master“ jezika energije. Matematika je jezik kvantitete, a astrologija kvalitete. Sve ima svoju natalnu karte, svaka osoba, biće, događaj. Sve ima svoj jedinstveni Energetski Dizajn.

Da bismo čitali energetske uzorke, odnosno, energetski dizajn koristimo se arhetipovima. To je zbog toga što ljudski um koristi simboliku da bi razumio dublje principe koji se kriju iza vidljive stvarnosti. Arhetipovi su odličan primjer simbolike jer se pojavljuju svuda. Ispod svih pojava stoji nevidljivi uzorak koji organizira, vodi i određuje formu u kojoj će se energija pojaviti. Taj uzorak je arhetip. Tendencija prema organiziranju po uzorcima najbolje nam je vidljiva u prirodi u tzv. svetoj geometriji.

Izvor svih uzoraka je ono što nazivamo Univerzalnim Umom, Univerzalnom Inteligencijom, Univerzalnom Poljem, Izvorom, Bogom, Kreatorom. Univerzalni Um je izvor svih arhetipova koji mogu postojati i svih ideja koje se ikada mogu pomisliti.

U Energetskoj Astrologiji,  svaka individua je promatrana kao jedinstveni, cjeloviti izražaj univerzalnih arhetipova (uzoraka) energije.

Svaka individua je jedinstvena forma sastavljena od jedinstveno dizajniranih univerzalnih uzoraka – arhetipova. Svaki planet predstavlja jedan arhetip, kao i svaki znak zodijaka. Njihov jedinstveni odnos u trenutku rođenja individue predstavlja jedinstveni Energetski Dizajn te individue, koji se može čitati i tumačiti astrologijom kao univerzalnim jezikom energije.

Detaljno o mehanici kako astrologija funkcionira (tehnički) pročitajte ovdje: Kako astrologija funkcionira?

Pored astrologije, u zadnjih 20-tak godina pojavio se novi, sofisticirani sustav čitanja energije nazvan Human Design. Human Design unio je revoluciju na polju čitanja i tumačenja ljudske energije. Bazira se na jedinstvenom spoju I-Chinga, Drva Života, sustava čakri, DNK, astrologije i kvantne fizike.

Energetski Dizajn kombinacija je kodiranih informacija koje daju Energetska Astrologija, i Human Design sistem – svaki od njih daje svoje jedinstvene informacije, koje kombinirano pokazuju nevjerojatno bogatu i jedinstvenu mapu svakog čovjeka. Marina Bitorajac je tumač energetskog dizajna. Više o tumačenju vašeg jedinstvenog dizajna – kombinacije astrološke natalne karte i Human Design sistema pročitajte ovdje.

 

Energija Polja i Četiri Elementa

 

Samo je jedna Energija i svi je dijelimo. Ta energija daje život svemu što postoji. To je Energija Polja Univerzalne Svijesti. Radi se o nevidljivom polju informacija, frekvenciji izvan prostora i vremena, odnosno u beskonačnom vremenu i svim prostorima i dimenzijama.

Vi ja smo, zajedno sa svim stvarima i svime što postoji, povezani sa tim Poljem koje drži svu kreaciju u svojoj svijesti. Ta je inteligencija istodobno osobna i univerzalna, u svakome je od nas i oko nas – daje život, informacije, energiju i svijest svima i svemu. Postoji subjektivna svijest koja ima slobodnu volju – to ste vi, ja i svatko drugi kao individue, a postoji i objektivna svijest ili univerzalna svjesnost koja je odgovorna za sav život – to je Polje.

Polje je univerzalna inteligencija koja vam upravo sada daje život. Ona se brine za kucanje vašeg srca, udisanje kisika, izgradnju vaših stanica, baš kao što je zaslužna i za rotiranje planeta oko Sunca, plimu i oseku, rađanje supernova, rađanje nove djece, životinja, cvjetanje cvijeća… Sve što postoji dobiva život od Polja Univerzalne Inteligencije.

Energija Polja može se na materijalnom planu, izražavati na četiri načina, odnosno kroz četiri elementa: vatra, voda, zrak i zemlja. Svaki od elemenata se pak može izražavati u tri modaliteta: kardinalno, fiksno i promjenjivo. Postoji i Peti element. O njemu sam napisala knjigu: Peti Element.

Dakle,

4 elementa x 3 modaliteta = 12 arhetipova ili znakova zodijaka

 

Energija se može izražavati aktivno – yang i pasivno – yin. Svatko od nas ima u svojem Energetskom Dizajnu specifičan omjer tih energija. Veći udio jedne energije istodobno je manji udio druge, budući da se radi o istoj energiji ali u dva ekstrema izražavanja (polariteta). Integracija znači balansiranje oba pola.

Četiri elementa vatra, voda, zrak i zemlja su građevni blokovi svog materijalnog svijeta i organskih cjelina.

Svaki element predstavlja bazičnu vrstu energije, odnosno, jednu od četiri bazične verzije izražavanja jedne iste, Kreativne Energije Polja. Sva četiri elementa djeluju unutar svakoga od nas i unutar svih organizama. Baš kao što nam je moderna, kvantna fizika pokazala da materija jest energija, tako četiri elementa i njihove kombinacije čine svu materiju.

Životna sila je ta koja drži na životu i zajedno četiri elementa u svima i svemu. Kada životna sila napusti tijelo, četiri elementa se vraćaju u svoje primarno stanje.

Sva četiri elementa se nalaze u svima, iako je svatko od nas na jedinstveni način, u skladu sa svojim osobnim Energetskim Dizajnom „uključen“ u svaki od četiri elementa. Drugim riječima, sa nekim elementima smo prirodno harmoničnije i svjesnije uključeni/poravnati, a s nekima nam je izazovnije izražavanje.

Omjer četiri elementa u našem Energetskom Dizajnu je jedinstven za svakoga od nas i čini osnovnu leću kroz koju doživljavamo svoje životno iskustvo.

Četiri elementa nisu samo simboli, već se radi o četiri verzije vitalne sile koja daje život svemu, cijeloj kreaciji i koji se mogu percepirati fizičkim osjetilima. Stoga, elementi su temelj svega što možemo doživjeti, uključujući i nas same.

Ako na elemente gledamo kao na čisto fizičke faktore, govorimo o četiri stanja materije koje moderna fizika opisuje kao: kruto stanje ili element zemlja, tekuće stanje ili element voda, plinovito stanje ili element zrak i plazma ili element vatra.

Također možemo reći i da četiri elementa predstavljaju i četiri osnovne potrebe svakog organizma: zrak, voda, zemlja (hrana) i vatra (toplina). Ali sve što smo do sada rekli niti ne počinje otkrivati istinsko značenje četiri elemenata.

Mnoge kulture diljem svijeta prepoznale su važnost četiri elemenata i inkorporirale ih u svoje filozofske, religijske i mitološke tradicije. Sve one prepoznaju važnost jedne, primarne energije koja se manifestira „niže“ u materiju kroz četiri „energetske struje“ – četiri elementa. Ta primarna energija zvana je različitim imenima: prana, chi, vitalna sila, Univerzalna Kreativna Energija – Polje, itd.

Elementi su četiri „struje“ kroz koje ta primarna Energija teče.

Ovisno o tome da li Energija teče slobodno ili je blokirana, doživljavamo zdravlje i dobrostanje ili disbalans koji se na materijalnoj razini manifestira kao „bolest“.

Prilikom rođenja, naš prvi dah života nas direktno spaja sa Univerzalnom Kreativnom Energijom. Do tada smo bili spojeni preko majke u maternici. Dokle god naša veza sa Univerzalnom Kreativnom Energijom teče bez blokada, doživljavamo sklad, zdravlje i dobrobit jer smo spojeni sa izvorom Životne Energije.

 

Energetski Dizajn

 

Energetski dizajn računa se za trenutak rođenja – moment uzimanja prvog daha jer je tada uspostavljena direktna veza sa kozmičkim izvorom Energije. Ta veza traje dok smo živi, a naš Energetski Dizajn pokazuje našu osobnu mapu, dizajn energije kojom smo povezani sa tim izvorom preko četiri elementa.

Energetski Dizajn pokazuje našu auru ili energetsko polje. To je naš jedinstveni način izražavanja svoje energije i istodobno način na koji doživljavamo druge ljude i svijet oko sebe.

Rekli smo da se svaki od četiri elementa može se izražavati u tri različita modaliteta: kardinalni, fiksni i promjenjivi. Kada pomnožimo četiri elementa sa 3 modaliteta dobivamo 3 x 4=12 znakova zodijaka.

Tako da imamo dvanaest glavnih energetskih uzoraka ili arhetipova izražavanja jedne iste Energije, a to su dvanaest znakova zodijaka. Human Design sistem koristi 64 energetska uzorka baziranih na 64 heksagrama I-Chinga koji korespondiraju sa 64 kodona naše DNA. Cjelokupan genetički kod sastoji se u jednostavnom kombiniranju 4 tipa nukleida DNA: A, G, C i T koji korespondiraju sa 4 elementa.

 

Znakove zodijaka možemo nazvati i energetskim uzorcima.

Znakovi zodijaka nisu ništa drugo nego dvanaest arhetipova ljudskog ponašanja, odnosno, dvanaest psiholoških obrazaca koji postoje u svakome od nas kao građevni blokovi naše psihe.

Ovisno o našem osobnom Energetskom Dizajnu, neke od tih arhetipova ćemo izražavati lakše i svjesnije, a neki će biti izazovniji zbog nesvjesnog izražavanja, ali će istovremeno poticati naš rast jer ih je potrebno osvještavati kreativnim pronalaženjem izlaska iz krize. Svi znakovi zodijaka ili arhetipovi su samo drugačija imena za istu realnost, gledano iz različitih kuteva percepcije.

Npr. zračni znakovi će imati prvenstveno logičnu perspektivu, a vodeni emotivnu, vatreni istraživačku, a zemljani praktično perceptivnu.

Fizička osjetila pokazuju nam da nešto postoji (zemlja). Razmišljanje nam kaže što to jest – definira to nešto (zrak). Emocije nam daju do znanja da li je to nešto poželjno za nas ili nije (voda). Intuicija nam kaže od kuda potječe to nešto i kamo ide – koje su mogućnosti toga nečega (vatra).

Znakovi zodijaka poklapaju se sa Jungovim arhetipovima. Ti nevidljivi građevni blokovi sveg života su primarni uzorci energija – dvanaest formativnih uzoraka života u svima nama. Carl G. Jung ih zove arhetipovima zato jer imaju ulogu formiranja, „kalupa“ života na planeti od samog početka vremena. Zovemo ih i znakovima zodijaka i u tom smislu također ih tumačimo kroz njihov utjecaj na vrste osobnosti ljudskih bića.

 

Modaliteti Zodijaka

 

Jedan od načina razumijevanja različitih energetskih uzoraka u zodijaku jest analiza prema modalitetu.

 

Modaliteti četiri elementa su načini kretanja energije.

Tri su načina kretanja energije (modaliteta izražavanja):

1. Kardinalni/prema van – poduzimanje akcije

Kardinalni znakovi su: Ovan (vatra), Rak (voda), Vaga (zrak) i Jarac (Zemlja).

Kardinalni znakovi izražavaju se kao centrifugalna, aktivna, zračeća energija koja poduzima akciju u definitivnom smjeru.

Ključne riječi: aktiviranje, iniciranje, generiranje, kreiranje, izražavanje, kataliziranje.

„Pozitivni“ kardinalni znakovi Ovan i Vaga usmjereni su na akciju u sadašnjem i budućem trenutku, dok su „negativni“ kardinalni znakovi Rak i Jarac usmjereni na prošlost (primjerice ljubav prema domu, antikvitetima kod Raka, te tradicija i povijest kod Jarca).

 

2. Fiksni/prema unutra – održavanje i iskorištavanje

Fiksni znakovi su Bik (zemlja), Lav (vatra), Škorpion (voda) i Vodenjak (zrak).

Fiksni znakovi su centripetalna energija, odnosno energija koja zrači prema unutra, prema centru.

Ključne riječi: kultiviranje, podržavanja, korištenje, uprezanje, koncentriranje, osnaživanje, podržavanje, održavanje.

Fiksni znakovi su poznati prema svojoj sklonosti inerciji ali i velikoj moći koncentracije, upornosti i ustrajnosti kada se energija koristi za kreativne aktivnosti. Od svih tri modaliteta znakova zodijaka, fiksni znaci su najviše centrirani u ovdje i sada. Imaju koncentriranu energiju koja konstantno u osobi zrači i prilično je pod njezinom kontrolom.

 

3. Promjenjivi/spirala – učenje i prilagođavanje

Promjenjivi znakovi su: Blizanci (zrak), Djevica (zemlja), Strijelac (vatra) i Ribe (voda).

Promjenjivi znakovi povezani su sa principom harmonije i spiralnim kretanjem energije.

Ključne riječi: prilagođavanje, evoluiranje, transmutiranje, mijenjanje, demonstriranje, distribuiranje.
Ribe i Djevica simboliziraju spirale energije koje se kreću prema dolje, pa su ti znakovi povezani sa prošlošću na neki način: Ribe sa „karmom“ a Djevica sa krizama u razvoju osobnosti. Blizanci i Strijelac simboliziraju spirale energije koje se kreću prema gore, pa su orijentirani prema budućnosti, Strijelac donoseći proročanstva, a Blizanci neumornim sakupljanjem i širenjem informacija.

 

Element svakog znaka zodijaka pokazuje i specifični tip svijesti i metodu najizravnije percepcije samoga sebe i svijeta oko sebe:

Vatreni znakovi – Ovan, Lav i Strijelac izražavaju energiju na topao, zračeći, energizirajući način koji se manifestira kao entuzijazam i ljubav ili kao ego.

Vodeni znakovi – Rak, Škorpion i Ribe simboliziraju rashlađujuću, iscjeljivačku, njegujuću energiju, senzibilnost i osjećajni odgovor.

Zračni znakovi – Blizanci, Vaga i Vodenjak povezani su sa umom, percepcijom uma, izražavanjem percepcije kroz misaone forme.

Zemljani znakovi – Bik, Djevica i Jarac povezani su sa svijetom materijalne, fizičke forme i sposobnošću praktičnog korištenja materijalnog svijeta.

 

Planeti kao znakovi zodijaka – energetski centri

 

Svako živo biće ima energetske centre preko kojih je spojeno na izvor Energije iz Polja. Ljudska bića imaju 9 energetskih centara od kojih je svaki povezan sa jednom planetom.

Položaj planeta i njihovi međusobni odnosi (aspekti) u trenutku rođenja pokazuju mapu našeg Energetskog Dizajna, odnosno, tijeka energije kroz naše energetske centre.

Svaki od devet energetskih centara ima jedinstvene implikacije u našem životu i predstavlja jedan aspekt našeg životnog iskustva.

Dakle, planeti i aspekti našeg života korespondiraju jer pokazuju istu energetsku sliku – energetsku vibraciju. Drugim riječima, energetski centri korespondiraju sa energijom solarnog sustava i cijelog Univerzuma.

Trenutak rođenja je trenutna mapa Univerzuma i našeg života. Mi smo Univerzumov jedinstveni potpis koji u potpunosti odražava Univerzum.

 

 

Sve zajedno, Energetski Dizajn svakoga od nas sastoji se od osnovnih dijelova koji su pak jedinstveni za svakoga od nas:

Planeti pokazuju vrstu energije.
Znakovi pokazuju kvalitetu izražavanja te energije.
Kuće pokazuju specifična polja životnog iskustva gdje se energije izražavaju.
Aspekti (geometrijski odnosi između planeta) pokazuju kako su te energije međusobno integrirane unutar nas – harmonično ili tenzično.

Sve zajedno Energetski Dizajn daje informacije o kojem tipu energije se radi, koje imamo potrebe, želje i motivatore. Pored toga pokazuje kako bismo trebali s tom energijom postupati, odnosno, u kojim se specifičnim aspektima našeg životnog iskustva izražavamo autentično (energija teče slobodno), a u kojima neautentično (energija je blokirana unutarnjom energetskom tenzijom).

 

Odnosi između planeta kao tijek energije kroz naše energetske centre

 

Energija može teći kroz naše energetske centre slobodno i tada se izražava konzistentno, harmonično i prirodno. U tim aspektima našeg života „znamo tko smo“ i s lakoćom se izražavamo.

Kroz neke centre će energija prolaziti sa otporom kojeg sami pružamo zbog blokada nastalih u djetinjstvu programiranjem naše energije od strane okoline. To su aspekti našeg života u kojima nismo autentični i zbog toga doživljavamo konflikt. Centri kojima energija teče s otporom su životna iskustva kroz koja učimo, rastemo, pronalazimo sebe i svoju ulogu u Univerzumu. Također, u našim blokadama leže naši najveći talenti, ali do njih moramo htjeti doći.

Ono što mi trebamo činiti je upoznati sami sebe putem upoznavanja svoje jedinstvene energije i vježbati dopuštanje energiji da što slobodnije teče kroz sve naše centre.

Moramo se upoznati da bi se zavoljeli.

A kada se zavolimo – zavoljeli smo i cijeli svijet i ispunili svoju misiju.

Svaki energetski centar korespondira sa određenom planetom, a aspekti (geometrijski odnosi) između planeta su mape kako energije tih centara (planeta – dijelova psihe) međusobno surađuju: da li se slažu ili su u konfliktu. Svaki energetski centar predstavlja jedan aspekt našeg životnog iskustva.

Normalno je da svi imamo energetske dizajne u kojima ima blokiranih centara i centara koji su u energetskom konfliktu. To su područja života s kojima smo fascinirani ali su nam strani. U tim se područjima osjećamo neadekvatno i nesigurno jer ne koristimo punu energiju zbog blokada. Te su blokade nastale programiranjem kojeg smo doživjeli kao djeca od roditelja, braće i sestara, učitelja, prijatelja i okoline. Tu smo neautentični jer smo morali slobodnu ekspresiju tog centra umjetno izmjeniti (potisnuti) kako bi bili socijalno prihvatljivi i prihvaćeni od svoje obitelji i okoline. To su također područja našeg iskustva u kojima se previše trudimo a postižemo premalo ili ništa.

Međutim, bez toga ne bi bilo nikakvog napretka. Ne bismo bili motivirani učiti o sebi i svojem smislu niti bismo bili motivirani doseći svoje pune potencijale. Kada ne bi bilo izazova i mjesta u kojima nam nije ugodno, te smo prisiljeni pronaći novo rješenje kroz učenje i prilagodbu, ne bi bilo ničega, jer Energija mora teći stalno.

S druge strane, svatko od nas dizajniran je i na način da ima centre kojima energija vrlo slobodno, obilno i konzistentno teče, a neki od centara vrhunski se nadopunjuju i osnažuju. To su područja života u kojima mi programiramo svijet oko nas, odnosno, nismo podložni tuđem utjecaju, već mi prirodno utječemo na svoju okolinu stabilnim i pouzdanim tijekom energije koz te centre. Bez toga također ne bi bili motivirani na promjenu, skok u novo, želju za znanjem i ispunjenjem svojih punih potencijala. Svatko od nas je jedinstveno dizajniran i potpuno je savršenog dizajna.

 

Četiri elementa kao baza Energetskog Dizajna – znakovi zodijaka

 

Četiri elementa se tradicionalno dijele u dvije grupe:

vatra i zrak kao aktivni i „ekstrovertirani“ elementi i
voda i zemlja kao pasivni, receptivni i „intovertirani“ elementi.

Te su dvije grupe iste i kao yin – ženska energija (voda i zemlja) i yang – muška energija (zrak i vatra).

Vodeni i zemljani znakovi su više skloni samo-represiji i žive više „unutar sebe“ nego vatreni i zračni znakovi. Također, vodeni i zemljani (yin) znakovi ne dopuštaju sebi projicirati svoju energiju van tako direktno i bez opreza kao vatreni i zračni (yang) znakovi. Vatreni i zračni znakovi su više samoizražajniji jer isijavaju svoju energiju prema van bez rezerviranosti. Vatreni znakovi to čine direktnom akcijom, a zračni socijalnom interakcijom i verbalnim izražavanjem.

Četiri elementa kao znakovi zodijaka

Dvanaest znakova zodijaka grupirani su u četiri grupe prema njihovoj korespondenciji sa četiri elementa: vatra, voda, zrak, zemlja.

Vatreni znakovi: Ovan, Lav, Strijelac
Vodeni znakovi: Rak, Škorpion, Ribe
Zračni znakovi: Blizanci, Vaga; Vodenjak
Zemljani znakovi: Bik, Djevica, Jarac

Vatreni znakovi: Ovan, Lav, Strijelac

Univerzalna Energija izražava se kroz element vatre na isijavajuć, entuzijastičan i pobudljiv način. Drugim riječima, energija kroz element vatre teče spontano, na inspirirajući, samotivirajući način.

Vatreni znakovi zodijaka su, poput vatre same, strasni, dinamični i temperamentni.

Vatreni znakovi žive u stanju konstantnog uzbuđenja i zapaljivosti. Njihovo ukupno stanje najviše ovisi o tome da li održavaju svoju vitalnu energiju živom. Održavanje energije živom je nužno da bi bili zdravi i sretni.

Vatra nas grije ali može biti i vrlo destruktivna. Brzo izgori ako nema goriva da je drži gorućom. Može se regenerirati iz pepela. Jedna iskra je dovoljna da započne šumski požar. Vatreni znakovi moraju pažljivo koristiti svoju energiju.

 

Zračni znakovi: Blizanci, Vaga; Vodenjak

Univerzalna Energija izražava se kroz element zraka u specifičnim misaonim formama. Funkcionira kroz mentalnu energiju, odnosno energiju koja se oblikuje u misaone uzorke koje razumijemo.

Zračni znakovi žive u apstraktnoj realnosti svojih misli i koncepcija, za njih je misao jednako „stvarna“ kao i materija. Njihovo ukupno stanje prvenstveno određuje stanje njihovog uma.

Zračni znakovi se izražavaju kroz ideje, oni su vjetar promjene. Mogu biti nepraktični sanjači, ali donose svima svježi zrak kada su stvari ustajale. Kao i vjetar, neuhvatljivi su.

Vodeni znakovi: Rak, Škorpion, Ribe

Univerzalna Energija izražava se kroz element vode na emotivan način. Element vode je sfera dubokih emocija i osjećaja, sve od kompulzivnih opsesija do preokupirajućih strahova i mržnje, do bezuvjetne ljubavi i prihvaćanja cijele kreacije.

Vodeni znakovi žive u svojim osjećajima i njihovo emotivno stanje određuje njihovo ponašanje više od bilo čega drugoga.

Vodeni znakovi su intuitivni, emocionalni i hiper-osjetljivi. Misteriozni poput oceana i kao voda mogu biti osvježavajući, ali i mogu utopiti u svojim dubokim vodama. Sigurnost je važna vodenim znakovima – voda treba posudu inače se osuši i nestane.

Zemljani znakovi: Bik, Djevica, Jarac

Univerzalna Energija izražava se kroz element zemlje na materijalan način, odnosno preko naših fizičkih osjetila.

Zemljani znakovi su uzemljeni u materijalnom svijetu i za njih su materijalni svijet, preživljavanje i proizvodnja realniji od bilo kojeg drugog aspekta života.

Zemljani znaci su realistični i uzemljeni, spuštaju nas na zemlju i podsjećaju da moramo imati stabilnu osnovu. Zemljani znakovi su stabilni, odani i ustraju kroz teška vremena. U dobrim vremenima su praktični. Mogu biti previše fokusirani na površinu stvari ako se oslanjaju na svoja fizička osjetila a ignoriraju inspiraciju, mentalnu teoriju ili intuiciju.

 

Vječno kruženje energije

Energija vječno teče u beskonačnost, nema početka niti kraja. Zato možemo reći da ne postoji oskudica, mi samo možemo imati iluziju oskudice jer ne živimo u skladu sa svojim prirodom i ne privlačimo energetski sve što zaslužujemo.

Problem nastaje u tome što smo naučeni – programirani od roditelja i civilizacije da ne živimo u skladu sa svojom energijom već da pratimo (neuspješna) pravila kako biti uspješan čovjek. Ta pravila uvijek obuhvaćaju vanjski uspjeh. Međutim, ispunjenje nikada ne može doći samo kroz vanjski uspjeh jer bez unutarnjeg prihvaćanja samog sebe i autentičnog življenja, nema ispunjenja.

Energija vječno teče u spirali, odnosno, u ciklusima. Sve se dešava u ciklusima, bili mi njih svjesni ili ne. Za primjer možemo uzeti mjesečeve mijene, godišna doba, pa i sam ciklus rođenja, rasta, zrelosti i smrti.

Naša životna iskustva se tako odvijaju u ciklusima koji imaju isti tijek. Zovemo to Spiralom Učenja. Radi se o dinamici koja se konstantno ponavlja:

1. Stanje balansa ili homeostaze. Uspjeli smo postići da nam je dobro nam i nemamo se potrebe pomaknuti s mjesta. Međutim, energija mora teći pa dolazi do konflikta koji uzdrmava naše stanje balansa. To je prirodan način poticanja na promjenu bez koje nema cirkuliranja energije.
2. Konflikt, stres, kriza od nas traži da se prilagodimo i učimo. Moramo naći novi način da spojimo „nespojivo“. To nas dovodi do rasta jer smo naučili nešto novo, evoluirali smo pronalaskom novog rješenja.
3. Ponovno se uspostavlja balans ili homeostaza iz kojeg ćemo izaći novom krizom koja će pak voditi do novog rasta i balansa. I tako u spiralu – ne u krug.

Iako nam se nekada čini da se vrtimo u krug i doživljavamo iste situacije, misli i osjećaje, zapravo se radi samo o tome da nismo svjesni da smo doživjeli rast ili se uporno opiremo promjeni, pa je svaka nova kriza žešća od prethodne. Ono čemu se odupiremo uporno se vraća. To je Zakon Privlačenja.

 

 

Stalno se ljuljamo između polarnosti – balansa i disbalansa (krize). Cilj je upoznati sebe da možemo svjesno navigirati kroz Spiralu Učenja. To znači svjesno se samoizražavati autentično, biti povezan sa svojim Pravim Ja i Kreativnom Energijom jer na taj način optimalno koristimo kretanje Životne energije u Spirali Učenja kako bismo rasli. Sve je stvoreno za nas i radi nas.

Kada dopuštamo sebi biti autentični, pratimo svoje jedinstveni Energetski Dizajn. Tada privlačimo ljude, situacije, resurse i sve što nam treba s lakoćom. Sve dolazi k nama zato jer smo u flowu, slobodnom tijeku energije.

Kada ne dopuštamo sebi biti autentični i poduzimamo akcije koje nisu u skladu sa našim Energetskim Dizajnom, energija je blokirana. Energija mora teći, pa zato kada nismo autentični osjećamo nelagodu, strah, ljutnju, tugu, stid, krivicu i druga neprirodna stanja. Naše prirodno stanje je stanje balansa, ugode, prihvaćanja sebe i svijeta. Kada smo autentični i živimo u skladu sa svojim Energetskim Dizajnom, cijeli svijet je naš dom. Osjećamo se prihvaćenima i vrijednima. Osjećamo povezanost sa svim izražajima Univerzalnog Polja: prirodom, životinjama, ljudima, Univerzumom. Osjećamo Ljubav koja je podloga našeg postojanja.

Osjećamo zahvalnost za Život.

Da li ste ovo vi?

Umorni ste od konzumiranja različitih duhovnih učenja i spremni ste za pravu stvar?

Iscrpili ste sve duhovne tehnike manifestacije (pseudo-duhovnost) i spremni ste zakoračiti u pravu i jedinu samospoznaju?

Jeste li spremni podići razinu svojeg razumijevanja tko ste i otpustiti malo ja (ego) i prepoznati direktno svoju božansku prirodu?

Želite li biti u službi jedinom poslu kojeg svi imamo, a to je prepoznavanje svojeg Jastva i dijeljenju neiscrpne Ljubavi i Mudrosti sa čitavim svijetom?

Jeste li spremni transformirati svoju ograničenu sliku o sebi kao osobi (i njezinu smrtnost) u briljantnu mudrost i ljubav Jednog?

Ako jeste, i ja sam bila tamo. Zato sam i napisala knjigu PETI ELEMENT kao odgovor. Pozvani ste na Junakovo Putovanje u svoju pravu prirodu!

Marina