Proces Kidanja Karmičkih Veza i Spajanja sa Višim Ja

Cijena: 750 kn

NOVA CIJENA: 333 kn

Ovaj Proces dizajniran je za oslobađanje negativnog programiranja karmičkih veza iz prošlosti, te oslobađanje svojeg Istinskog Ja.

Oslobađanje znači da postižemo neovisnost, odnosno slobodu od utjecaja obiteljske, tj. roditeljske karme.

Kidanjem karmičkih veza sa roditeljima postižemo cjelovitost kao ljudsko biće. Kidanje veza omogućuje nam da se počnemo oslanjati na vlastiti izvor sigurnosti i vrijednosti umjesto na naslijeđene negativne obrasce ega. Drugim riječima, spajamo se sa svojim Višim Ja koje je jedino istinsko vodstvo u našem životu.

Svi problemi koje imamo proizlaze iz toga što nismo spojeni sa svojim Višim, mudrijim, Istinskim Ja, već se nesvjesno držimo svojih karmičkih veza sa svim ljudima koji su utjecali na nas dok smo bili djeca. Da bismo postali slobodni od tog utjecaja, potrebno je da kidamo veze ili spone koje nas vežu sa našim ljudskim roditeljima

Takve karmičke spone onemogućuju nam da postanemo zasebne individue na energetskom nivou. S osobama s kojima smo posebni bliski, kao što su naši roditelji koji su najviše utjecali na naš razvoj, potrebno je kidati veze kako bismo umjesto ponavljanja genetske karme, mogli biti slobodni od osobina i negativnih emocionalnih obrazaca koje smo „posudili“ od njih. Kidanjem veza osobađamo sebe od karme vezane uz prošlost, a također i naše roditelje, odnosno, sve osobe s kojima kidamo veze. Bez obzira da li su naši roditelji bili puni ljubavi prema nama ili nisu, potrebno je ritualno „odrasti“ kako bismo izašli iz karmičke igre ponavaljanja neriješenih genetskih obrazaca.

Obitelji su zasebni sustavi unutar kojih svatko od nas uči svoje „istine“ o sebi i životu. Te istine su energetski utisnute u svako dijete. Drugim riječima, kodirani smo nesvjesno da odigravamo iste energetske uloge kao i naši roditelji jer smo ih internalizirali i pretvorili u obrasce koje odigravamo unutar nas samih. Odigravamo ih i sa svojim partnerima. Rekreiramo iste emotivne obrasce koje smo kao djeca doživjeli  kod svojih roditelja. Možemo to nazivati i „obiteljskom karmom“.

Prve veze koje stvaramo u životu su one sa naši roditeljima jer su oni kanali putem kojih smo se rodili utjelovljeni u fizičkom svijetu. Zbog toga nosimo obiteljsku karmu koja se dodatno i usporedno osnažuje kroz naše nesvjesne reakcije na rano učenje kojem smo bili izloženi u prvih 7 godina našeg života. Za vrijeme tih prvih 7 godina stvaraju se jake veze sa roditeljima jer nam je potrebna sigurnost. Te jake veze često stvaraju nezdrave odnose sa roditeljima, bez obzira na dob, te bivamo psihološki ovisni o jednom ili oba roditelja. Bilo da smo ovisni o pozitivim ili negativnim sponama, potrebno ih je kidati jer nismo autentični, i dalje smo emotivno „djeca“. Na emotivnoj razini nismo odrasli, nismo se odvojili od lažne sigurnosti koje nam daju veze sa roditeljima. Svjesno možda možemo reći da smo se odvojili od roditelja, možda čak i pobunom i odvajanjem od roditelja u međusobnom optuživanju, ali radi se o nesvjesnim obrascima koje nosimo a zbog kojih ne možemo ostvariti svoju pravu osobnost. Vezani smo za roditelje, bez obzira na dob.

Kidanje karmičkih veza je postupak kojim osoba napokon „odrasta“ i prestaje vrtiti karmu svojih predaka. Tim se postupkom osoba oslobađa nezdrave ovisnosti o roditeljima, a i negativnog utjecaja svojih roditelja u djetinjstvu koji je još uvijek stvaran u obliku emotivne karme na nesvjesnoj razini. Takva karma čini osobu da nesvjesno ponavlja prošlost, a pored toga i priječi osobu da spozna samu sebe. Ponovimo da je nemoguće da roditelji budu savršeni svojoj djeci, pa ako želimo emotivno odrasti i postati samostalni odrasli ljudi, trebamo kidati veze od roditelja čak i ako smatramo da su nam bili najbolji mogući roditelji. Čak i ako nema puno sukoba, mudro je kidati veze što obavezno stvara bolje međusobne odnose roditelja i djece.

Otklanjanjem energetsko-karmičke kontrole koju nad nama imaju osobe koje su najviše utjecale na naš razvoj (roditelji), uklanjanju se nakupljeni slojevi uvjetovanosti ili karma, koja skriva cjelovitost našeg Višeg Ja. Također, istovremeno u ovom Procesu svjesno uspostavljamo davno zaboravljenu konekciju sa svojim pravim, mudrijim vodstvom Istinskog, Višeg Ja. Ovaj Proces praktično, kroz vizualizacijske meditacije uklanja karmičke veze i omogućuje Višem Ja da preuzme vodstvo koje mu s pravom pripada, a oduzima ga egu kojeg na životu drži karma.

! VAŽNO:

Kidanjem veza ne kidamo ljubav ili kontakt s drugom osobom, već samo karmičke dijelove koji nam više ne služe! Nakon kidanja veza i vi i roditelji oslobađate se međusobnog emocionalnog pritiska. To ne znači da se time prekida kontakt između vas. Vaš dosadašnji odnos postati će mnogo bolji. Kada iskidamo veze, prestajemo kriviti obitelj zbog naše nesvijesti, pa nam je ugodnije u njihovom društvu.

Ponašanje ljudi koje nas je do sada uzrujavalo, više nas ne uzrujava. Oni i dalje postoje takvi kakvi jesu, ali u nama više nema emotivnog naboja koji bi reagirao na njih. Primjetiti ćete da vas više ne uzrujavaju, pogađaju niti povrijeđuju kao do sada. Oni se nisu promijenili, ali vi jeste.

Proces za Kidanje Karmičkih Veza i Spajanje sa Višim Ja sadrži:

  • knjižicu u PDF formatu (40 stranica) sa svim uputama za samostalni rad Procesa i detaljnim upoznavanjem sa time kako nas karmičke veze sa roditeljima drže od zrelosti i ostvarivanja svojeg punog potencijala kao individualno, jedinstveno biće

  • 6 vođenih vizualizacijskih meditacija u mp3 formatu:

Meditacija 1: „Kreiranje Unutarnjeg Svetišta“

Meditacija 2: „Spajanje sa Višim Ja“

Meditacija 3: „Spajanje sa Kozmičkim Roditeljima“

Meditacija 4: „Osmica“

Meditacija 5: „Ritual Kidanja Veza“

Meditacija 6: „Uklanjanje Ograničavajućih Osobina“

Način Plaćanja i Dostava:

„Proces za Kidanje Karmičkih Veza i Spajanje sa Višim Ja“ možete naručiti klikom na ikonu „naruči“ na ovoj stranici, što će vas automatski odvesti na slanje emaila na našu adresu [email protected]. Budući da se sve vaše narudžbe obrađuju ručno (dakle, nisu automatizirane), pošaljite nam email sa vašom narudžbom i mi ćemo vam odgovoriti sa detaljnim uputama o načinima uplate. Proces vam se dostavlja po uplati iznosa (kada bude vidljiv na računu), putem emaila na način da ćete dobiti link sa kojega ćete moći odmah skinuti (downloadirati) vaš Proces.

Ako imate pitanja, kontaktirajte nas na [email protected].