PROCES KIDANJA KARMIČKIH VEZA I SPAJANJA SA VIŠIM JA_MARINA BITORAJAC