Koji ste Human Design Energetski Tip i kakva su vaša Aura i Strategija?

Ovaj tekst je proširenje tematike osnovnih koncepata Human Design sistema kojeg možete pročitati ovdje: Što je Human Design sistem?  

Human Design sistem, zajedno sa Energetskom Astrologijom čine Ljudski Energetski Dizajn o kojem možete saznati više ovdje:

LJUDSKI ENERGETSKI DIZAJN: Tko ste vi zaista?

Četiri Energetska Tipa:
Manifestator, Generator, Projektor i Reflektor

Oko svakoga živoga bića postoji elektromagnetsko polje koje ga okružuje i zove se aura ili energetsko polje. U slučaju ljudi, ta aura se prostire otprilike dužinu dvije vaše ispružene ruke u svakom smjeru od vašeg tijela.

Aura je izuzetna stvar. Svatko od nas, u skladu sa svojim energetskim tipom, ima svoju jedinstvenu auru koja govori za nas.

Putem naše aure komuniciramo sa svijetom.

Generatorova aura obuhvaća druge, Projektorova aura penetrira u druge, Manifestatorova aura izaziva ili odbija, a Reflektorova aura zrcali druge aure.

Da bi naša aura bila zdrava, odnosno, da bismo mi bili zdravi, potrebno je biti svjestan kakvu auru imamo i pratiti njezinu Strategiju i Autoritet. Drugim riječima, svaki tip aure ima svoja „pravila“ kojih se treba pridržavati kada smo u blizini drugih ljudi (budući da se naše aure miješaju) da bismo postupali korektno i održali svoju vitalnost, zdravlje i bolje komunicirali sa drugima.

Savladavanje vještine auričke komunikacije za svaki energetski tip započinje sa poznavanjem svoje aure te njezine Strategije.

Strategija

Tri ključa svakoga od nas: Tip, Autoritet i Strategija

Strategija je način na koji možemo funkcionirati u svijetu i interakciji sa drugima bez otpora. Drugim riječima, ako pratimo Strategiju svojeg Tipa (aure), poravnavamo se sa svojom jedinstvenom energetskom geometrijom (jedinstvenim energetskim dizajnom) u cijelosti. To nam omogućava da budemo autentični.

Strategija nije filozofija već se bazira na načinu na koji aura funkcionira. Ultimativno, o praćenju Strategije našeg energetskog tipa ovisi naše zdravlje, seksualnost, odnosi, životna svrha…

Svaki energetski tip ima jednostavnu i razumljivu strategiju koju treba pratiti u skladu sa svojom aurom.

Jednom kada počnemo živjeti Strategiju svojeg Tipa, doživljavamo nagrade koje su opisane sa tzv. Potpisima svakog Tipa: mir (za Manifestatore), zadovoljstvo (za Generatore), uspjeh (za Projektore) i iznenađenje (za Reflektore).

Aura i Strategija po Tipovima

Prije nego krenemo sa aurom i strategijom sva 4 tipa, podsjetimo se da su svi tipovi dizajnirani tako da se međusobno nadopunjuju i imaju uzajamno podržavajuće odnose. Poput stanica u organizmu – različite su ali sve su dio iste organske cjeline i imaju isti cilj: dobrobit organizma = dobrobit svake stanice.

Manifestatori su ovdje da INICIRAJU energiju i njihov fokus treba biti učinak na druge.

Generatori su ovdje da ODGOVARAJU na energiju i koriste je za gradnju. Njihov fokus treba biti na tome da se upoznaju – kako odgovaraju na energiju i troše je na ispunjavajući način.

Manifestatorski Generator je vrsta Generatora koji se razlikuje od čistog Generatora po tome što ima manifestatorski potencijal kojeg osjeća, ali mora ipak prvenstveno pratiti strategiju Generatora, a to je da ODGOVARA na energiju (generatorski dio) prije INICIRANJA (manifestatorski dio).

Projektori su ovdje da VODE i njihov fokus treba biti na učenju kako da koriste svoje vještine upravljanja tuđom energijom da bi ostvarili uspjeh. Projektor doživljava uspjeh tako da omogućuje drugima da budu uspješni.

Reflektori su ovdje da REFLEKTIRAJU stanje svojeg okruženja i njihov fokus treba biti na dobrostanju ljudi i okoline u kojoj se nalaze.

Strategije za ispravno donošenje odluka po tipovima su:

Generatori & Manifestatorski Generatori: ČEKAJU DA ODGOVARAJU NA ENERGIJU
Projektor: ČEKAJU ISPRAVNU POZIVNICU I PREPOZNAVANJE
Manifestator: INFORMIRAJU PRIJE PODUZIMANJA AKCIJE
Reflektor: ČEKAJU PUNI MJESEČEV CIKLUS (28.5 DANA)

 

Generator – aura

Čisti Generator:

Čisti Generator je Graditelj. Ima na raspolaganju neiscrpnu životnu energiju. Za njega je najvažnji dio života biti zaposlen na korištenju te životne energije, bez obzira da li na posao ili na rekreacijske aktivnosti.

Generatorova životna energija treba preokupaciju: mora je trošiti stalno, jer životna energija traži biti iskorištena i mora biti iskroštena. U suprotnom dolazi do frustracije i blokade u obliku nagomilavanja energije. Za Generatora nije zdravo biti neaktivan dulje vrijeme.

Generatorovo energetsko polje (aura) je otvoreno za suradnju i „uvlači“ u sebe sve koji su u dosegu tog polja. Generatorova aura je najviše otvorena od svih energetskih tipova i najviše pruža dobrodošlicu tuđim energijama, iako to čini zapravo neosobno. Onog trenutka kada Generatorska aura uđe u drugu Generatorsku auru, nastaje spajanje i dvije aure se kreću zajedno, nalaze zajedničku frekvenciju i uspostavljaju konekciju.

Tuđe energije jako duboko utječu na Generatorovu auru. Zato kažemo da su Generatori ranjivi – njihova aura je dizajnirana da pruža automatsku dobrodošlicu energijama izvana. Doslovce „grli“ druge energije, iako neosobno. Zato je za Generatore vrlo važno da koriste svoju Strategiju i Autoritet kako bi donosili ispravne odluke u skladu sa svojom, a ne tuđom energijom.

Najveća snaga Generatora je to što ima kostantno dostupnu životnu silu (energiju) za građenje. Generatori su oni koji nose i grade ovaj svijet. Međutim, život i životna energija razvijaju se temeljem Generatorovog ODGOVORA na okruženje. To je Generatorova Strategija. Slično kao što biljni svijet odgovara na svjetlost i druge uvjete iz okoliša, tako i Generatorova životna energija odgovara na stimulans in okoline. Na taj način Generator uvijek zna da li njegova energija želi ili ne želi biti utrošena na određenu aktivnost. Drugim riječima, jednom kada Generator nauči kako da sluša i prati svoju životnu energiju i sluša odgovor svojeg tijela na što zapravo želi potrošiti svoju energiju, njegov će se život odvijati sa lakoćom i na njegovo najveće zadovoljstvo.

Ako ste Generator, više o vašem tipu pročitajte ovdje.

Pogledajte video o Generatorima:

Manifestatorski Generator

Manifestatorski Generatori su Specijalisti. Posjeduju spremnu i dostupnu životnu energiju koju žele utrošiti na poseban način. Za Manifestatorskog Generatora život vrijedan življenja je onaj koji je zaposlen – stalno zaposlen, bez obzira da li se radi o poslu ili rekreaciji. Njegova energija treba preokupaciju, i to onu za koju je specijaliziran. Može raditi sam i neovisno, ali samo ako posao udovoljava njegovim kriterijima za koje je specijaliziran. Drugim riječima, ako je u skladu sa njegovom kreativnom ekspresijom.

Manifestatorski Generator ima generalno otvorenu auru poput čistog Generatora, ali aura može djelovati samodovoljna i zatvorena kada je uronjen u ono što radi.

Najveća snaga Manifestatorskog Generatora je sposobnost da neovisno stavi stvari u pogon, u praksu, snažno i brzo. Zna koje nepotrebne korake može preskočiti. Za njega je važno da razumije da se, kao i za čistog Generatora, životna sila odvija kao odgovor na okolinu (vidi tekst o čistom Generatoru iznad). Visoko inteligentni odgovor na sva životna pitanja je već ugrađen u njegovo tijelo i treba ga slušati putem svoje Strategije. Jedina razlika između čistog Generatora i Manifestatorskog Generatora je u potencijalu Manifestatorskog Generatora da „brže“ čini stvari jednom kada je dobio odgovor tijela da želi svoju energiju utrošiti na konkretni zadatak. Čisti Generator će doživljavati rast u koracima i za njega nema preskakanja koraka, dok Manifestatorski Generator može preskakati korake ali prethodno mora dobiti energetski „DA“ od tijela.

Ako ste Manifestatorski Generator, više o vašem tipu pročitajte ovdje.

Manifestator – aura

Manifestator je Inicijator. On je jedan od onih go-gettera koju su sposobni inicirati i manifestirati stvari u bilo koje vrijeme. Njegov je cilj imati učinak na druge i na okolinu kroz svoje akcije. Zbog toga, Manifestator visoko cijeni svoju slobodu da razvije svoju kreativnu snagu bez ometanja od drugih. On je usamljeni vuk u čoporu. Najčešće su drugi prespori za njega, zbog čega najviše voli raditi stvari sam.

Manifestatorova aura je zatvorena i samodostatna, što druge puni poštovanjem, ali ih i drži na distanci od njega. Kada drugi Tipovi (Generator, Projektor, Reflektor) uđu u blizinu Manifestatorove aure, mogu osjećati kao da se njihova aura smanjila. Drugim riječima, ima nešto u Manifestatorovoj auri što nosi određenu odbijajuću kvalitetu – jednostavno nema privlačnosti, njegova aura „ograničeno“ privlači druge k sebi.

Reakcija drugih tipova na to je povlačenje tipa „bolje biti oprezan u blizini Manifestatora“ jer ih je teško „pročitati“ – njihove namjere su nejasne budući da imaju zatvorenu auru. Sve je to zato jer Manifestatorova aura ne poziva druge (za razliku od primjerice, Generatorove koja daje dobrodošlicu i privlači ili Projektorove koja prodire u drugoga).

Zbog toga, Strategija Manifestatora je da INFORMIRA druge u svojoj okolini (one na koje ima utjecaj) o svojim akcijama. Kada on informira druge, time zapravo kompenzira za činjenicu da njegova aura ne može informirati druge (nije „čitljiva“) jer ih ne privlači k sebi.

Najveća snaga Manifestatora je da bude neovisan. On ima urođenu sposobnost da inicira i manifestira. Drugi tipovi cijene tu kvalitetu i traže njegovo društvo da bi profitirali od toga. I Manifestator je često voljan podržati ih u tome. On je alpha u čoporu i zato zna kako da druge motivira i inicira (pod uvjetom da ih informira). Manifestatori su često cijenjeni zbog sposobnosti iniciranja, samodostatnosti i neovisnosti. Mogu biti jako učinkoviti, brzi i orijentirani na cilj. Mnogo izuma i inovacija donijeli su Manifestatori, a i puno vođa i poduzetnika su također Manifestatori.

Ako ste Manifestator, više o vašem tipu pročitajte ovdje.

Pogledajte video o Manifestatorima:

Projektor - aura

Projektor je Vodič. Njegova razina energije je ograničena – on nije radni konj sposoban koristiti životnu energiju stalno, niti to želi. Projektori ne žele \”raditi\” kao Generatori (što je i razumljivo budući da nemaju konstatan dopir energiji). Umjesto toga, Projektor želi učiti. Projektor ima vrijedan talent lakog prepoznavanja tuđe životne energije i, bazirano na toj percepciji, koordiniranja te energije. To mu omogućava da vodi i usmjerava druge kako da koriste svoju životnu energiju (prvenstveno Generatore). Projektor ima urođenu sposobnost managiranja i vođenja drugih u teminima „razumnog, suosjećajnog vodstva“.

Projektorova aura ima jedinstvenu sposobnost da se fokusira na druge i prepoznaje ih energetski. Drugim riječima, Projektor čita tuđu energiju (prirodno je znatiželjan i iznimno zainteresiran za druge) i usmjerava ih i savjetuje kako da tu energiju optimalno koriste.

Kada bismo mogli vidjeti Projektorovu auru, ona bi izgledala kao mač ili ruka koja poseže direktno u tuđi energetski centar (G Centar ili Self Centar). Za usporedbu, Generatorova aura je okrugla i široka i  poziva vas u sebe, a Manifestatorova je kompaktnija, okrugla i ne pušta vas unutra.

Projektori su zainteresirani za druge jer jedino kroz druge mogu razumjeti sebe. Dizajnirani su da mogu energetski penetrirati tuđe aure, ali samo jednu odjednom. Za Projektore je važno da uče i proučavaju sisteme (oni su majstori sistema), i to prvenstveno one kroz koje mogu bolje razumjeti kako drugi funkcioniraju, te kako svijet općenito funkcionira.

Projektorova strategija je da čeka da bude prepoznat: da ČEKA FORMALNU POZIVNICU. Dizajniran je da bude viđen i prepoznat za svoje darove, ali nije svaka pozivnica prava pozivnica za Projektora. Pitanje jest da li je Projektor zaista prepoznat ili netko samo želi Projektorovu pažnju (odnosno, pažnju njegove fokusirane aure).

Svaki Projektor je specifičan i njegova aura konstantno penetrira u druge da bi prepoznao njegovu pravu, energetsku prirodu na svoj specifičan način. Neki ljudi će prepoznati Projektora za taj talent, a neki ne. Strategija čekanja na prepoznavanje i čekanja na pozivnicu postoji zato jer ako Projektor energetski uđe u auru druge osobe preduboko bez pozivnice, druga osoba mu to zamjera i osjeća kao napad. Umjesto osjećaja da imaju nešto zajedničko i da mu Projektor nešto daje (energetsko vodstvo), druga će osoba osjećati kao da mu Projektor nešto uzima.

Glavna snaga Projektora je izvrsno razvijena percepcija i sposobnost viđenja šire slike, te što drugi trebaju da bi ostvarili uspjeh. Projektor vidi čak i kroz iznimno kompleksne sisteme i kada koristi svoj briljantan intelekt sa empatijom i suosjećanjem, sposoban je ispuniti svoju svrhu energetskog vođe. Specijaliziran je u suradnji jer vidi kako energija može teći bez zapreka.

Ako ste Projektor, više o vašem tipu pročitajte ovdje. Svijet trenutno treba što više probuđenih i svjesnih Projektora, jer o njima ovisi budućnost svjesnog vodstva na planeti. Projektori funkcioniraju na drugačijoj frekvenciji od drugih tipova i upoznavanje svoje prave energetske prirode u najvećem broju slučajeva Projektorima jako otvara oči i objašnjava puno nejasnoća u životu.

Pogledajte video o Projektorima:

Reflektor - aura

Reflektor je Promatrač. Pripada najrjeđem energetskom tipu – Reflektora je samo oko 1%. Svi energetski centri reflektora su otvoreni što ga čini izvrsnim u osjećanju i promatranju glavnih razvojnih događanja u društvu.

Reflektor je poput ljudskog radara koji prima sve devijacije i posebnosti, i to akutno. Da bi se zaštitio od previše informacija da ga preplave, Reflektorova je aura slična Manifestatorovoj, ali njegova kao da ima sloj poput teflona – sa nje klizi tuđa energija. Njegova se aura približava tuđoj do ruba ali se nikada ne spaja. Reflektor je zbog takve aure skoro neranjiv. On doživljava uzorke tuđe aure s površine i uspoređuje ih sa globalnom sviješću (koja uključuje i Univerzalnu svijest).

Glavna snaga Reflektora je sposobnost percepcije realnosti na nefiltrirani način. Detektira sve devijacije i faze razvoja u velikim sistemima odmah i dolazi do same srži stvari. Također, sposoban je artikulirano izraziti svoje dojmove i dati ih drugima na raspolaganje. Reflektor je zrcalo stanja čovječanstva. Mogli bismo reći da je Reflektor ultimativni prognozer vremena i klime čovječanstva.

Ako ste Reflektor, za vas će poznavanje činiti veliku razliku, budući da ste vrlo posebni i rijetki.

Pogledajte video o Reflektorima:

Zaključimo da je sve igra energije, i što sami svoju energiju bolje upoznamo, to ćemo harmoničnije bivati sami sa sobom i sa svijetom oko sebe.

Tumačenje vašeg Energetskog Dizajna pokazuje tko ste zaista, a to vas osnažuje u načinu na koji koristite svoju energiju u odnošenju sa svijetom, drugim ljudima i njihovom energijom – jer smo svi energetski povezani i tuđa energija utječe na nas, baš kao što i naša jedinstvena energija ima utjecaja na druge ljude.

Za veliki korak u Buđenje za vašu pravu prirodu kroz Human Design Transformacijsko Putovanje (Škola Human Design-a) kliknite ovdje. Knjiga Peti Element također daje vrijedne putokaze!

Ljubim.