MANIFESTATOR

Uloga: iniciranje akcije iz ideja

Aura: zatvorena i odbijajuća

Strategija: informiranje svih na koga njihove akcije utječu prije poduzimanja akcije

Manifestatori su u manjini – samo oko 8% ljudi na planeti pripadaju tom energetskom tipu.

OSOBINE

Odlike Manifestatora

POZNATI MANIFESTATORI:  Johnny Depp, George W. Bush, Adolf Hitler, Frida Kahlo, Jack Nicholson, Robert DeNiro, Orson Wells, Susan Sarandon, Al Gore, Al Pacino, Tom Cruise, Jennifer Aniston, Bruce Springsteen, Elisabeth Kubler-Ross.

VIDEO
Youtube video o Manifestatorima

Youtube video o Potpisu Mira i Auri Manifestatora