Single Blog

Novac i svjesnost obilja – vježba za otključavanje osjećaja oskudice

Kakav imate odnos sa novcem?

Vaš odnos sa novcem usko je vezan uz vašu ideju o tome što je uspjeh. Pogledajte video o tome “Što je uspjeh?”:

 

 

A nakon toga istražite svoj odnos sa novcem odgovaranjem na donja pitanja.

 

Za mene je novac…

 

Koja su moja uvjerenja u vezi novca? Npr. Novac je izvor zla. Novac nije važan uopće. Bogati se bogate a siromašni siromaše. Nisam dobar s novcem (ne ide mi). Novac je ograničen. Novac je mjerilo moje vrijednosti i statusa. Moram teško raditi da bi imao novaca. Ili mogu biti bogat ili mogu biti sretan. Ili mogu biti bogat ili mogu biti zdrav. Ili mogu biti bogat ili mogu biti duhovan. Sebično je htjeti imati novaca. Novac kvari. Novac je izvor moći.

 

Koja su uvjerenja mojih roditelja o novcu?

 

Kako se slijedeća 3 Mita o novcu pojavljuju u mojem životu:

  • Nikada nema dovoljno.
  • Više je bolje.
  • Jednostavno je tako – bogati su bogati a siromašni su siromašni.

Imati ću dovoljno novaca kada…..

 

Moja „brojka“ je:   (Koji iznos novaca bi mi bio dovoljan da se opustim u vezi novca?)

Strah mi se pojavljuje u vezi novca kada ….

Pohlepa u vezi novca mi se pojavljuje kada….

Škrtost u vezi novca mi se pojavljuje kada…

Kako se u mojem tijelu osjeća obilje, a kako oskudica?

Koji je moj odnos prema davanju/doniranju/poklanjanju?

Nisam financijski slobodan zato jer ….

Želio bi imati više novaca, ali ….

 

Sada, razmislite o tome da je NOVAC = LJUBAV.

 

SVE ŠTO STE ODGOVORILI U VEZI NOVCA PRIMJENITE NA LJUBAV. Vaš odnos prema novcu je odnos prema ljubavi. Mislite da nema dovoljno? Ne dajete drugima (škrti ste)? Čuvate? Ne zaslužujete ga?

Rat, siromaštvo, kriminal, nejednakost – sve je to uzrokovano strahom koji je vezan uz novac.

Novac je energija, a energija je bezgranična.

Samo naš strah vezan uz novac i naša ograničena uvjerenja o novcu stvara nam iluziju da je novac oskudan.

Novac je energija, a kvantna fizika nam dokazuje da je cijeli Univerzum sastavljen od energije koja nije ograničena. Energija postaje materija kada se fokusiramo na nju. Ako se fokusiramo na nedostatak novca, fokusirani smo na nedostatak ljubavi. I privlačimo isto. Novac je samo simbolika, ali smo mu mi dali moć našeg preživljavanja.

Novac nije sredstvo putem kojega ćemo doći do nekog cilja, iako nam se tako čini. Obilje je u nama, ali ga ne osjećamo jer nam je pažnja na nedostatku.

Novac, radost i zdravlje su automatski plodovi našeg bivanja u sadašnjem trenutku.

Ljubim.

 

Comments (0)