Vaše riječi imaju moć. Koristite ih mudro!

Riječi imaju moć zato jer su riječi ENERGIJA. Upotrebljavajte riječi oprezno! Što to znači? Riječi nisu samo elementi govora ili pisma. Riječi su energija, baš kao i sve od čega smo sastavljeni. Kada riječi izgovaramo na […]

Vaše riječi imaju moć. Koristite ih mudro! Pročitaj »